Tải xuống

Tên Giới thiệu Kích cỡ Tải xuống Cập nhật Tải xuống
Catalogue-(CN-EN).pdf 4,52 MB Tháng Tư 3rd, 2024 Tải xuống
DZ-2D-AOI.pdf 1,35 MB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-3D-AOI.pdf 1,76 MB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-3D-SPI.pdf 1,30 MB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-DIP-Z400U.pdf 4,46 MB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-DIP-Z510DZ510TB-Post-wave-soldering-AOI-Bottom-TopBottom.pdf 1,47 MB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-IGBT-AOI.pdf 1,15 MB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-Online-Laser-Marking-Machine.pdf 3,79 MB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-StencilCheck-(C700.pdf 716,49 KB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-StencilCheck-(E700.pdf 490,43 KB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống
DZ-Wafer-AOI-Spectra-.pdf 344,63 KB Tháng Tư 9th, 2024 Tải xuống

Liên hệ ngay

* Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Khi bạn gửi thông tin liên hệ của mình, chúng tôi đồng ý chỉ liên hệ với bạn theo quy định của chúng tôi. Chính sách bảo mật.