Công nghiệp quang điện năng lượng mặt trời

Laser là một công nghệ quan trọng trong ngành quang điện với tư cách là một công cụ công nghiệp đảm bảo quy trình sản xuất chi phí thấp để sản xuất pin mặt trời hiệu quả cao. Một mặt, nó cải thiện độ tin cậy của quy trình trong quy trình sản xuất, mặt khác, nó làm giảm chi phí sản xuất.

Ứng dụng tiêu biểu

đánh dấu chính xác

Pin mặt trời và chip silicon

cắt chính xác

Cắt lát pin mặt trời và cắt chữ wafer silicon, cắt màng mỏng pin mặt trời

hàn chính xác

Cắt lát pin mặt trời và cắt chữ wafer silicon, cắt màng mỏng pin mặt trời

khoan chính xác

Khoan thu nhiệt mặt trời

Thu nhập khách hàng

Giá thấp

Đảm bảo quy trình sản xuất chi phí thấp để sản xuất pin mặt trời hiệu quả.

Cải thiện độ tin cậy của quy trình trong quy trình sản xuất, mặt khác, giảm chi phí sản xuất.

Trường hợp ứng dụng

Những sảm phẩm tương tự

Liên hệ ngay

* Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Khi bạn gửi thông tin liên hệ của mình, chúng tôi đồng ý chỉ liên hệ với bạn theo quy định của chúng tôi. Chính sách bảo mật.