Tuyển dụng nội bộ

DZ-group tổ chức hội nghị tuyển dụng nội bộ. Tất cả các ứng viên đều tích cực giới thiệu bản thân và nói về những kinh nghiệm trong ngành trước đây và kế hoạch tương lai của họ. Cuối cùng bốn giám đốc kinh doanh đã được bầu sau khi bỏ phiếu kín của tất cả các thành viên kinh doanh trong DZ-group, với hy vọng sẽ đóng vai trò lãnh đạo của họ trong tương lai. Xin chúc mừng các giám đốc mới.

Chia sẻ bài đăng này

Liên hệ ngay

* Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Khi bạn gửi thông tin liên hệ của mình, chúng tôi đồng ý chỉ liên hệ với bạn theo quy định của chúng tôi. Chính sách bảo mật.